VÕ , T. Đức; NGUYỄN, . Q. T. D.; LÊ , D. M. H.; HUỲNH , P. H.; THIỀU, . L. D. GIÁ TRỊ CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ VỚI CHẤT TƯƠNG PHẢN ĐẶC HIỆU GAN MẬT TRONG CHẨN ĐOÁN UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN . Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, [S. l.], n. 54, p. 13-17, 2024. DOI: 10.55046/vjrnm.54.1130.2024. Disponível em: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/1130. Acesso em: 12 tháng 6. 2024.