LÊ , N. M.; NGUYỄN , T. X.; QUẢN , T. B. T.; NGUYỄN , X. H.; TRẦN , H. B.; VŨ , H. K. HIỆU QUẢ CỦA SINH THIẾT CÓ HỖ TRỢ HÚT CHÂN KHÔNG DƯỚI HƯỚNG DẪN SIÊU ÂM TRONG CHẨN ĐOÁN MỘT SỐ U TUYẾN VÚ . Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, [S. l.], n. 54, p. 24-31, 2024. DOI: 10.55046/vjrnm.54.1133.2024. Disponível em: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/1133. Acesso em: 12 tháng 6. 2024.