NGUYỄN , Đại H. L.; NGUYỄN , . H. T. T.; NGUYỄN , T. T. KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM ĐỘNG MẠCH MẠC TREO TRÀNG TRÊN Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH BẰNG CẮT LỚP VI TÍNH . Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, [S. l.], n. 54, p. 32-39, 2024. DOI: 10.55046/vjrnm.54.1134.2024. Disponível em: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/1134. Acesso em: 12 tháng 6. 2024.