NGUYỄN , V. T.; CHU , V. T.; PHẠM , V. T. NHẬN XÉT ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH 18F-FDG PET/CT CỦA U LYMPHO KHÔNG HODGKIN TẾ BÀO B TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HÀ NỘI . Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, [S. l.], n. 54, p. 40-45, 2024. DOI: 10.55046/vjrnm.54.1135.2024. Disponível em: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/1135. Acesso em: 12 tháng 6. 2024.