TRẦN , Q. L.; DƯƠNG , Đức H.; NGUYỄN , T. T. P.; LÊ , T. D. GIÁ TRỊ CỦA CẮT LỚP VI TÍNH ĐA DÃY TRONG CHẨN ĐOÁN TẮC RUỘT . Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, [S. l.], n. 54, p. 52-59, 2024. DOI: 10.55046/vjrnm.54.1137.2024. Disponível em: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/1137. Acesso em: 12 tháng 6. 2024.