ĐỖ , N. C.; NGUYỄN , V. Đằng; NGUYỄN , T. X. M.; NGUYỄN , H. T.; ĐOÀN , D. T.; NGUYỄN , H. Ẩn; PHẠM , Q. T. T.; NGUYỄN , T. N. N. GIÁ TRỊ CỦA SIÊU ÂM DUPLEX TRONG CHẨN ĐOÁN HẸP ĐỘNG MẠCH CẢNH TRONG ĐOẠN NGOÀI SỌ Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO . Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, [S. l.], n. 54, p. 60-70, 2024. DOI: 10.55046/vjrnm.54.1138.2024. Disponível em: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/1138. Acesso em: 19 tháng 6. 2024.