NGUYỄN, . Đoàn D. Q.; ĐỖ , T. T. T.; TRẦN , T. M. T.; LÊ, M. T.; LÊ , N. G. H. VAI TRÒ CỦA CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH TRONG ĐÁNH GIÁ ĐỘ NẶNG Ở BỆNH NHÂN THUYÊN TẮC PHỔI CẤP . Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, [S. l.], n. 54, p. 71-77, 2024. DOI: 10.55046/vjrnm.54.1139.2024. Disponível em: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/1139. Acesso em: 12 tháng 6. 2024.