NGUYỄN , T. L.; NGUYỄN , T. B.; LÊ , V. D.; LÊ , T. L. CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH HỘI CHỨNG TOLOSA- HUNT: NHÂN HAI TRƯỜNG HỢP HIẾM GẶP TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI . Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, [S. l.], n. 54, p. 84-89, 2024. DOI: 10.55046/vjrnm.54.1141.2024. Disponível em: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/1141. Acesso em: 19 tháng 6. 2024.