NGUYỄN , N. Q.; NGUYỄN, . D. H.; LÊ , T. D. CA LÂM SÀNG XUNG ĐỘT MẠCH MÁU VỚI THẦN KINH V DO BẤT THƯỜNG PHÁT TRIỂN TĨNH MẠCH: NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC . Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, [S. l.], n. 54, p. 90-93, 2024. DOI: 10.55046/vjrnm.54.1142.2024. Disponível em: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/1142. Acesso em: 19 tháng 6. 2024.