NGUYỄN, X. H.; LÊ, V. K.; NGUYỄN, D. T.; HOÀNG, N. T.; NGUYỄN, H. T. Báo cáo ca lâm sàng : Phối hợp chẹn bóng động mạch chậu trong và nút động mạch tử cung dự phòng xuất huyết ở sản phụ mắc rau cài răng lược kết hợp rau tiền đạo. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, [S. l.], n. 47, p. 65-70, 2022. DOI: 10.55046/vjrnm.47.134.2022. Disponível em: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/134. Acesso em: 5 tháng 2. 2023.