NGUYỄN, X. H.; HOÀNG , Đức T.; NGUYỄN , D. T.; LÊ, V. K.; NGUYỄN, T. B. N. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ BƯỚC ĐẦU ĐIỀU TRỊ TĂNG SẢN LÀNH TÍNH TUYẾN TIỀN LIỆT CÓ BÍ TIỂU CẤP BẰNG PHƯƠNG PHÁP CAN THIỆP NÚT MẠCH. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, [S. l.], n. 47, p. 21-33, 2022. DOI: 10.55046/vjrnm.47.135.2022. Disponível em: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/135. Acesso em: 5 tháng 2. 2023.