MAI, H. T. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH VÀ VAI TRÒ CỦA 18FDG-PET/CT TRONG CHẨN ĐOÁN GIAI ĐOẠN CỦA BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, [S. l.], n. 47, p. 11-20, 2022. DOI: 10.55046/vjrnm.47.142.2022. Disponível em: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/142. Acesso em: 5 tháng 2. 2023.