NGUYỄN , T. H.; NGUYỄN , T. H.; PHẠM , M. T. ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ CHẨN ĐOÁN UNG THƯ VÚ CỦA SIÊU ÂM ĐÀN HỒI NÉN VÀ SÓNG BIẾN DẠNG. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, [S. l.], n. 39, p. 4-10, 2022. DOI: 10.55046/vjrnm.39.175.2020. Disponível em: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/175. Acesso em: 7 tháng 12. 2023.