MAI , T. T.; NGUYỄN , Đại H. L.; TRẦN , T. M. T.; PHAN , C. C. KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH BẮT THUỐC THÌ MUỘN TRÊN CỘNG HƯỞNG TỪ CỦA BỆNH CƠ TIM PHÌ ĐẠI. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, [S. l.], n. 39, p. 11-22, 2022. DOI: 10.55046/vjrnm.39.177.2020. Disponível em: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/177. Acesso em: 18 tháng 7. 2024.