HÀ , T. B. T.; LÊ , V. P.; TRẦN , M. H. VAI TRÒ CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ CHỨC NĂNG TRONG ĐÁNH GIÁ VÙNG VẬN ĐỘNG BÀN TAY Ở BỆNH NHÂN U NÃO. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, [S. l.], n. 39, p. 23-28, 2022. DOI: 10.55046/vjrnm.39.184.2020. Disponível em: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/184. Acesso em: 18 tháng 7. 2024.