TRƯƠNG , T. P. T.; LÊ , V. P.; NGUYỄN , Q. T. D.; LÊ , Q. K.; HUỲNH , P. H.; VÕ , T. T. H. VAI TRÒ CỦA CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH MẠCH MÁU TRONG CHẨN ĐOÁN HẸP TẮC ĐỘNG MẠCH NỘI SỌ Ở BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ DO THIẾU MÁU NÃO CẤP. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, [S. l.], n. 39, p. 35-40, 2022. DOI: 10.55046/vjrnm.39.192.2020. Disponível em: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/192. Acesso em: 19 tháng 6. 2024.