TRẦN , T. L.; LÊ , T. M.; NGUYỄN , T. T. T.; PHẠM , M. T. GIÁ TRỊ CỦA THANG ĐIỂM EU-TIRADS 2017 VÀ ACR-TIRADS 2017 TRONG ĐÁNH GIÁ NHÂN TUYẾN GIÁP. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, [S. l.], n. 39, p. 48-53, 2022. DOI: 10.55046/vjrnm.39.201.2020. Disponível em: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/201. Acesso em: 7 tháng 12. 2023.