LÊ , V. T.; NGUYỄN , T. H.; NGUYỄN , T. P.; NGUYỄN , C. T.; PHẠM , M. T. GIÁ TRỊ CHẨN ĐOÁN CỦA CÁC VI VÔI HÓA NGHI NGỜ ÁC TÍNH TRÊN X QUANG TUYẾN VÚ. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, [S. l.], n. 39, p. 54-60, 2022. DOI: 10.55046/vjrnm.39.204.2020. Disponível em: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/204. Acesso em: 7 tháng 12. 2023.