Trần T. Q.; TRỊNH , H. C.; LÊ , V. K.; VŨ , Đăng L. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM BÚI GIÃN TĨNH MẠCH DẠ DÀY Ở BỆNH NHÂN XƠ GAN TRÊN HÌNH ẢNH CẮT LỚP VI TÍNH ĐA DÃY ĐỂ CHỈ ĐỊNH CAN THIỆP PARTO. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, [S. l.], n. 39, p. 61-67, 2022. DOI: 10.55046/vjrnm.39.207.2020. Disponível em: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/207. Acesso em: 7 tháng 12. 2023.