Nguyễn T. T.; Nguyễn T. N. A.; NGUYỄN , T. T. N.; Phạm M. T. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH VÀ GIÁ TRỊ SIÊU ÂM TRONG CHẨN ĐOÁN HẠCH CỔ ÁC TÍNH. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, [S. l.], n. 39, p. 68-75, 2022. DOI: 10.55046/vjrnm.39.211.2020. Disponível em: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/211. Acesso em: 7 tháng 12. 2023.