DƯƠNG , H. L.; NGUYỄN , T. H.; NGUYỄN , C. T.; PHẠM , M. T. NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ CỦA PHƯƠNG PHÁP TIÊM CỒN TUYỆT ĐỐI DƯỚI HƯỚNG DẪN CỦA SIÊU ÂM TRONG ĐIỀU TRỊ NANG TUYẾN VÚ LÀNH TÍNH. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, [S. l.], n. 39, p. 76-80, 2022. DOI: 10.55046/vjrnm.39.212.2020. Disponível em: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/212. Acesso em: 7 tháng 12. 2023.