Trần . Đức H.; Phạm . M. T.; Vũ . Đăng L.; Trịnh . H. C. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ NÚT MẠCH NGOÀI GAN CỦA UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN TẠI TRUNG TÂM ĐIỆN QUANG BỆNH VIỆN BẠCH MAI. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, [S. l.], n. 39, p. 87-96, 2022. DOI: 10.55046/vjrnm.39.213.2020. Disponível em: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/213. Acesso em: 22 tháng 6. 2024.