Trần V. G.; Nguyễn X. H.; PHAN , H. G.; LÊ , V. K.; PHẠM , M. T. NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TĂNG SẢN LÀNH TÍNH TUYẾN TIỀN LIỆT THỂ LỒI VÀO BÀNG QUANG BẰNG PHƯƠNG PHÁP NÚT MẠCH. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, [S. l.], n. 39, p. 81-86, 2022. DOI: 10.55046/vjrnm.39.214.2020. Disponível em: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/214. Acesso em: 7 tháng 12. 2023.