Đặng . N. H.; Phạm M. T.; Trịnh H. C.; LÊ , . V. K.; Vũ . Đăng L. KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU NÚT THÔNG ĐỘNG TĨNH MẠCH CỬA TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, [S. l.], n. 39, p. 97-103, 2022. DOI: 10.55046/vjrnm.39.215.2020. Disponível em: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/215. Acesso em: 7 tháng 12. 2023.