NGUYỄN , P. B. Q.; NGUYỄN , Q. T.; NGUYỄN , Đắc H. Ân. CẬP NHẬN VAI TRÒ CỦA SIÊU ÂM ĐÀN HỒI TRONG CHẨN ĐOÁN UNG THƯ TUYẾN TIỀN LIỆT. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, [S. l.], n. 47, p. 71-82, 2022. DOI: 10.55046/vjrnm.47.543.2022. Disponível em: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/543. Acesso em: 5 tháng 2. 2023.