NGUYỄN QUANG, T.; TRẦN, T. B. Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh 18FDG-PET/CT hạch cổ ở bệnh nhân ung thư vòm mũi họng. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, [S. l.], n. 50, p. 4-13, 2023. DOI: 10.55046/vjrnm.50.613.2023. Disponível em: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/613. Acesso em: 18 tháng 7. 2024.