NGUYỄN, T. L.; VÕ, V. K.; TRẦN, T. P.; HUỲNH NGUYỄN, T. N. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TỔN THƯƠNG XƯƠNG TRÊN KẾT QUẢ XẠ HÌNH Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ GIAI ĐOẠN IIB – IVB TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2020 – 2021. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, [S. l.], n. 50, p. 46-51, 2023. DOI: 10.55046/vjrnm.50.615.2023. Disponível em: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/615. Acesso em: 19 tháng 6. 2024.