PHONG, N. T. .; PHƯỚC, . L. V. .; THÙY LINH, N. T. . BƯỚC ĐẦU PHÂN TÍCH KẾT QUẢ ỨNG DỤNG KỸ THUẬT MRA TWIST TRONG ĐÁNH GIÁ DỊ DẠNG THÔNG ĐỘNG - TĨNH MẠCH NGOẠI BIÊN. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, [S. l.], n. 45, p. 31-37, 2022. DOI: 10.55046/vjrnm.45.67.2021. Disponível em: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/67. Acesso em: 24 tháng 6. 2022.