NGUYỄN, T. P.; MAI, . H. S.; NGUYỄN , T. N.; LÊ , D. H. .; NGUYỄN , T. T. N.; LÊ, . N. H. Nghiên cứu mối liên quan giữa nồng độ thyroglobulin, thời gian nhân đôi thyroglobulin với tổn thương tái phát, di căn trên hình ảnh 18F-FDG PET/CT ở bệnh nhân ung thư tuyến giáp thể biệt hóa kháng 131I. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, [S. l.], n. 50, p. 61-69, 2023. DOI: 10.55046/vjrnm.50.682.2023. Disponível em: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/682. Acesso em: 29 tháng 11. 2023.