NGUYEN, Y.; LÊ, V. K.; NGUYỄN , T. T. T.; NGUYỄN, T. K.; ĐOÀN, T. K. O.; VŨ, Đăng L. NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỐT SÓNG CAO TẦN TRONG MỔ . Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, [S. l.], n. 50, p. 14-22, 2023. DOI: 10.55046/vjrnm.50.705.2023. Disponível em: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/705. Acesso em: 3 tháng 10. 2023.