HOÀN, Đăng T.; PHẠM , . H. Đức; ĐINH, T. T. ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ 3.0 TESLA CỦA U NGUYÊN BÀO VÕNG MẠC . Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, [S. l.], n. 50, p. 23-28, 2023. DOI: 10.55046/vjrnm.50.718.2023. Disponível em: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/718. Acesso em: 3 tháng 10. 2023.