NGUYỄN, V. N.; NGUYỄN, T. C. T.; TRẦN, V. S. TÍNH TOÁN CHE CHẮN CHO PHÒNG XẠ TRỊ GAMMA DÙNG PHẦN MỀM MONTE CARLO CODE EGSnrc. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, [S. l.], n. 50, p. 52-60, 2023. DOI: 10.55046/vjrnm.50.739.2023. Disponível em: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/739. Acesso em: 24 tháng 5. 2024.