THỊ LAN PHƯƠNG, P.; GIA DU, H.; MINH THÔNG, P. . Vai trò của X-quang thường quy trong phẫu thuật điều trị trượt thân đốt sống thắt lưng - cùng . Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, [S. l.], n. 50, p. 29-36, 2023. DOI: 10.55046/vjrnm.50.740.2023. Disponível em: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/740. Acesso em: 3 tháng 10. 2023.