DUONG, M. tuyên; NGUYỄN, . H. H.; BÙI , T. L. Đánh giá đặc điểm hình ảnh siêu âm của hạch vùng cổ ở bệnh nhân ung thư tuyến giáp thể biệt hóa đã điều trị. . Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, [S. l.], n. 50, p. 37-45, 2023. DOI: 10.55046/vjrnm.50.746.2023. Disponível em: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/746. Acesso em: 18 tháng 7. 2024.