DUONG, M. tuyên; NGUYỄN, . H. H.; HOÀNG, . Q. L. ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ CỦA KỸ THUẬT CHỌC HÚT TẾ BÀO BẰNG KIM NHỎ DƯỚI HƯỚNG DẪN CỦA SIÊU ÂM TRONG CHẨN ĐOÁN HẠCH DI CĂN Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ TUYẾN GIÁP THỂ BIỆT HÓA. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, [S. l.], n. 50, p. 70-78, 2023. DOI: 10.55046/vjrnm.50.747.2023. Disponível em: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/747. Acesso em: 3 tháng 10. 2023.