BÙI, . T. N.; NGUYỄN , D. H. NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ CỦA CẮT LỚP VI TÍNH 256 DÃY TRONG ĐÁNH GIÁ GIẢI PHẪU MẠCH MÁU THẬN ĐOẠN NGOÀI THẬN Ở NGƯỜI SỐNG HIẾN THẬN . Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, [S. l.], n. 51, p. 20-25, 2023. DOI: 10.55046/vjrnm.51.917.2023. Disponível em: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/917. Acesso em: 25 tháng 9. 2023.