NGUYỄN , M. H.; NGUYỄN , P. B. Q. GIÁ TRỊ KẾT HỢP CỦA SIÊU ÂM ĐÀN HỒI SÓNG BIẾN DẠNG VÀ CHỌC HÚT TẾ BÀO BẰNG KIM NHỎ TRONG CHẨN ĐOÁN UNG THƯ VÚ . Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, [S. l.], n. 51, p. 26-32, 2023. DOI: 10.55046/vjrnm.51.919.2023. Disponível em: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/919. Acesso em: 25 tháng 9. 2023.