HOÀNG, . Đức T.; NGUYỄN , X. H.; NGUYỄN , T. B. N. ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH SIÊU ÂM, CỘNG HƯỞNG TỪ VÀ CHỤP MẠCH SỐ HOÁ XOÁ NỀN CỦA MỘT SỐ BỆNH NHÂN TĂNG SẢN LÀNH TÍNH TUYẾN TIỀN LIỆT . Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, [S. l.], n. 51, p. 46-53, 2023. DOI: 10.55046/vjrnm.51.922.2023. Disponível em: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/922. Acesso em: 25 tháng 9. 2023.