LÂM , T. N.; DƯƠNG , T. P. T.; PHẠM , T. H. KHẢO SÁT VỊ TRÍ LỖ THÔNG XOANG BƯỚM Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH TRÊN CẮT LỚP VI TÍNH . Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, [S. l.], n. 51, p. 54-61, 2023. DOI: 10.55046/vjrnm.51.923.2023. Disponível em: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/923. Acesso em: 3 tháng 10. 2023.