BÙI , T. T. T.; NGUYỄN , X. T.; ĐỖ , V. C. N.; LÊ, . B. H. P. THOÁT VỊ NỘI SAU MỔ CẮT ĐOẠN DẠ DÀY: BÁO CÁO 2 TRƯỜNG HỢP VÀ TỔNG QUAN Y VĂN . Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, [S. l.], n. 51, p. 62-69, 2023. DOI: 10.55046/vjrnm.51.925.2023. Disponível em: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/925. Acesso em: 25 tháng 9. 2023.