NGUYỄN , . V. H.; LA, V. T. SARCOMA MẠCH MÁU NGUYÊN PHÁT TẠI GAN: THÔNG BÁO CA LÂM SÀNG . Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, [S. l.], n. 51, p. 70-77, 2023. DOI: 10.55046/vjrnm.51.926.2023. Disponível em: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/926. Acesso em: 25 tháng 9. 2023.