NGUYỄN , T. N.; NGUYỄN , T. T.; TRẦN , B. K.; NGUYỄN , V. S.; LÊ, . X. C. UNG THƯ PHỔI DI CĂN ĐẠI TRÀNG: BÁO CÁO CA BỆNH VÀ ĐỐI CHIẾU Y VĂN . Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, [S. l.], n. 51, p. 78-83, 2023. Disponível em: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/928. Acesso em: 25 tháng 9. 2023.