TỐNG, . D. H.; NGUYỄN , L. T. T.; NGUYỄN , N. V. TỰ TỐNG XUẤT DỊ VẬT (ĐINH SẮT NHỌN) TỪ PHẾ QUẢN THÙY GIỮA BÊN PHẢI BÁO CÁO TRƯỜNG HỢP HIẾM GẶP . Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, [S. l.], n. 51, p. 84-87, 2023. DOI: 10.55046/vjrnm.51.929.2023. Disponível em: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/929. Acesso em: 25 tháng 9. 2023.