NGUYỄN, . N. T. A.; NGUYỄN, . Q. D. BÁO CÁO CA BỆNH: SINH THIẾT U PHỔI DƯỚI HƯỚNG DẪN SIÊU ÂM . Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, [S. l.], n. 51, p. 93-97, 2023. DOI: 10.55046/vjrnm.51.931.2023. Disponível em: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/931. Acesso em: 25 tháng 9. 2023.