PHẠM, T. L.; ĐÀO , T. M.; CAO , V. K.; PHẠM , V. H.; VŨ , V. B. GIÁ TRỊ CỦA PET/CT TRONG CHẨN ĐOÁN TỔN THƯƠNG NGUYÊN PHÁT Ở BỆNH NHÂN CARCINOMA DI CĂN HẠCH CỔ CHƯA RÕ NGUYÊN PHÁT. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, [S. l.], n. 54, p. 78-83, 2024. DOI: 10.55046/vjrnm.54.936.2024. Disponível em: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/936. Acesso em: 16 tháng 7. 2024.