NGUYỄN, V. T.; CHU, V. T.; PHẠM, V. T. NHẬN XÉT ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH 18F-FDG PET/CT CỦA U LYMPHO KHÔNG HODGKIN TẾ BÀO B TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HÀ NỘI. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, [S. l.], n. 54, p. 40-45, 2024. DOI: 10.55046/vjrnm.54.939.2024. Disponível em: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/939. Acesso em: 16 tháng 7. 2024.