LÊ, M. T.; LÊ , N. T.; LÊ , X. N. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘ PHÓNG XẠ CỦA BỆNH NHÂN UNG THƯ TUYẾN GIÁP SAU UỐNG LIỀU ĐIỀU TRỊ BẰNG I-131. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, [S. l.], n. 54, p. 46-51, 2024. DOI: 10.55046/vjrnm.54.941.2024. Disponível em: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/941. Acesso em: 16 tháng 7. 2024.