LÊ , T. B. CAN THIỆP NỘI MẠCH HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH SÂU CHI DƯỚI. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, [S. l.], n. 52, p. 10-18, 2023. DOI: 10.55046/vjrnm.52.958.2023. Disponível em: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/958. Acesso em: 24 tháng 5. 2024.