NGUYỄN , T. M. T.; NGUYỄN , T. T. L.; PHẠM , V. M. P. TƯƠNG QUAN GIỮA ĐƠN VỊ HOUNSFIELD Ở CỘT SỐNG THẮT LƯNG VÀ MẬT ĐỘ XƯƠNG ĐO BẰNG DEXA Ở NGƯỜI VIỆT NAM . Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, [S. l.], n. 52, p. 19-24, 2023. DOI: 10.55046/vjrnm.52.959.2023. Disponível em: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/959. Acesso em: 10 tháng 12. 2023.