LÊ, Q. K.; ĐỖ, . H. T. A.; LÝ , V. A. MÔ TẢ ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH DI CĂN GAN Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG TRÊN CLVTV . Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, [S. l.], n. 52, p. 25-31, 2023. DOI: 10.55046/vjrnm.52.961.2023. Disponível em: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/961. Acesso em: 10 tháng 12. 2023.